Ville Valovirta, erikoistutkija, VTT

Julkiset hankinnat voivat vauhdittaa tekstiilialan uudistumista ja ekologisesti kestävien innovaatioiden käyttöönottoa. Valtion ja kuntien asettamat ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet haastavat julkisia hankkijoita suosimaan ekologisesti kestäviä tekstiilituotteita ja -palveluita. Samalla kun kuluttajien tietoisuus kasvaa, myös lainsäädäntö asettaa kiristyviä vaatimuksia.

Tekstiilialan yritysten kehittämät innovatiiviset tuotteet ja palvelut vastaavat näihin haasteisiin. Asettamalla hankintoihin korkeampia vaatimuksia julkiset ostajat voivat vauhdittaa markkinan uudistumista. Vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi uusiokuitujen käyttöön, kierrätettävyyteen, poistotekstiilien hyödyntämiseen, hiilijalanjälkeen, materiaalijalanjälkeen ja veden kulutukseen.

Kunnat, hyvinvointialueet ja valtio sekä niiden omistamat yhtiöt ostavat huomattavan määrän tekstiilejä ja tekstiilipalveluita. Alan julkisten hankintojen arvo on yli puoli miljardia euroa vuodessa. Mitä suurempi osa näistä ostoista ottaa huomioon markkinoiden tarjoamat uudet tuotteet ja palvelut sekä kannustaa niiden edelleen kehittämiseen, sitä nopeammin koko tekstiiliala kehittyy ja uudistuu.

Yritykset eivät uskalla investoida innovatiivisten tekstiilituotteiden tuotantoon ennen kuin uusille tuotteille on tiedossa kysyntää. Asiakkaat eivät puolestaan rohkene asettaa korkeampia vaatimuksia ennen kuin markkinoilla on tarjontaa. Innovatiiviset julkiset hankinnat voivat osaltaan olla purkamassa tätä muna vai kana -asetelmaa. Pilotit ja kokeilut ovat tärkeitä liikkeelle lähdettäessä. Uusiin ratkaisuihin liittyviä epävarmuuksia voidaan hallita kokeilemalla niitä rajatussa mittakaavassa. Kokeiluihin on tärkeää liittää huolellinen arviointi, jotta tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä tulevien hankintojen toteutuksessa. Myös yritykset saavat arvokasta näyttöä vaikutuksista, jota ne voivat käyttää hyödyksi referensseinään.

Tarvitaan myös yhteistyötä, jolla riskejä voidaan jakaa usean tilaajan kesken. Yhteishankintojen lisäksi se voi tarkoittaa hankintojen koordinointia, tiedonvaihtoa ja vertaisoppimista. Kehityskohteita ovat yhteisten standardien kehittäminen tiedonhallintaan, hankintojen valintakriteereihin ja tekstiilien elinkaaren yli ulottuvaan seurantaan sekä näihin liittyvät digitaaliset ratkaisut. Tällaiseen yhteistyöhön kannattaa hakea myös ulkopuolista innovaatiorahoitusta jakamaan riskiä.

Julkiset hankinnat ovat iso mahdollisuus tekstiilialalle vauhdittaa alan uudistumista ja varmistaa innovaatioiden skaalautuminen tavalla, joka edistää muutosta kohti ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita.

Kuka: Ville Valovirta
Koulutus: VTM
Ura: Ennen tutkijan tehtäviä VTT:llä toiminut konsulttina ja keikkamuusikkona
Perhe: vaimo ja kouluikäinen lapsi
Asuu: Helsingin Töölössä