Tekstiili- ja vaatetusala oli mukana World Circular Economy Forum 2023 -tapahtuman esityksissä keskiviikkona 31.5. Aiheena oli alalla tarvittava muutos kohti kestävämpää ekosysteemiä.

Koska alan arvoketjut ja tuotantomallit ovat niin pitkiä ja monimutkaisia, että niihin on vaikea tarttua yksittäisillä teoilla, tarvitaan muutosta niin yrityksiin, rahoitukseen, politiikkaan, innovaatioihin kuin suunnitteluunkin. Näitä näkökulmia esiteltiinkin ansiokkaasti puolentoista tunnin sessiossa, jossa oli puheenvuoroja sekä päättäjiltä ja vaikuttajilta, että kiinnostavilta yrityksiltä ja innovaatioilta.

YK:n ympäristöohjelma UNEP on julkaissut tiekartan kestävän tekstiilialan saavuttamiseksi. Aiheesta keskustelivat session juontaja Sini Koskimies, Claire Thibault UNEPista ja Kirsi Niinimäki Aalto-yliopistosta.

Tuottajavastuuta suunnitellaan

Euroopan komission kiertotalouteen ja kestävään tuotantoon keskittyvää tiimiä johtava Emmanuelle Maire esitteli puheenvuorossaan EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaa (Circular Economy Action Plan), johon sisältyy myös esimerkiksi tekstiilistrategia. Maire painotti puheessaan erityisesti työpakettiin kuuluvaa tuottajavastuuta, Extended Producer Responsibility, EPR, josta parlamentti äänestää tänään 1.6. Kesän 2023 aikana tuottajavastuun sisältöjä ja kriteereitä kehitetään ja muokataan eteenpäin.

Kiertotalouteen liittyvien tapahtumien, sisältöjen ja suunnitelmien seuraamiseen hyvä foorumi on European Circular Economy Stakeholder Platform, jonka verkkosivuilta löytyy paljon tietoa, ja jonka kautta on mahdollista löytää myös vaikuttamisen keinoja ja päästä mukaan keskusteluun kiertotaloudesta.

Emmanuelle Maire esitteli EU:n työtä ja tulossa olevia aloitteita

YK:n tiekartta kestävään tekstiilialaan

YK:n ympäristöasioihin keskittyvän ohjelman UNEPin tiekarttaa kohti kestäviä arvoketjuja tekstiilialalla esitteli ohjelman parissa työskentelevä Claire Thiebault. Tiekartta on juuri julkaistu ja löytyy UNEPin verkkosivuilta, ja sisältää taustatietoa ja suosituksia tarvittaville toimintamalleille alalla. Raportissa systeeminen muutos on jaettu kolmeen isoon pääkategoriaan; kulutuskäyttäytymisen muutos, tuotanto- ja toimintatapojen muutos, sekä investoinnit infrastruktuuriin. Nämä kolme kokonaisuutta on palasteltu raportissa osiin, joiden avulla muutos on mahdollinen. Raportissa tartutaan myös mahdollisiin esteisiin, tai haasteisiin tavoitteiden saavuttamisessa. Kaikille tavoitteille yhteistä on riittävä yhteistyö eri toimijoiden kesken, tiedonkeruu ja sen hyödyntäminen sekä yhteiset, kansainvälisesti vaikuttavat säännöt ja sääntely, joka takaa oikeudenmukaisuuden.

Kiertotalouteen perustuvia yritysideoita

Kiertotalouteen perustuvia yritysesimerkkejä mukana oli meiltä ja maailmalta.

Suomalainen start-up-yritys FluffStuff hyödyntää osmankäämiä ja sen siemenhöytyviä, käyttäen niitä eristeenä vaatetuksessa ja vuodetekstiileissä. Osmankäämillä voidaan korvata paljon käytettyjä polyesteri- sekä untuvatäytteitä. Lisäksi osmankäämin viljely turvesoita samalla ennallistaen vaikuttaa positiivisesti ilmastopäästöihin.

Video FluffStuffista https://www.youtube.com/watch?v=6dmcuEZ-pJw&t=17s

Etelä-afrikkalainen Rewoven on tarttunut tekstiilien kierrättämisen haastavimpaan osaan, eli keräykseen ja lajitteluun. Rewoven tarjoaa tekstiiliyrityksille palvelua, jossa se hakee poistotekstiilit yrityksestä, lajittelee ne ja vie uudelleen kuidutettavaksi. Yrityksen toimitusjohtaja Esethu Cenga esitti puheenvuorossaan pyynnön globaalille pohjoiselle, että käytettyjen tekstiilien dumppaaminen Afrikan mantereelle lopetettaisiin, ja Afrikan maita tuettaisiin kierrätysteknologioiden käyttöönotossa.

https://www.rewoven.africa/

Laura Žukovska-Supe kertoi latvialaisesta Swimpe-brändistä, jonka ideana on tehdä uimapukuja mittojen mukaan, asiakkaan tilauksesta. Materiaalit ovat kierrätysmateriaaleja italialaiselta Carvicolta. Brändin omistava My Swimwear -yritys on myös sosiaalinen yritys, ja ohjaa yritystoiminnasta saadut tuotot ympäristötyöhön. Žukovska-Supen toiveena päättäjille ja rahoittajille olikin sellaisten rahoitusinstrumenttien kehittäminen, jotka ohjaisivat rahoittajia myös sosiaalisten yritysten pariin. Tällä hetkellä sosiaalisten yritysten kasvattaminen on hyvin hidasta, koska ne eivät houkuttele sijoittajia.

http://www.swimbe.lv/eng/

Infinited Fiber Companyn Kirsi Roine kertoi hankkeista, joissa kierrätyskuitua kehittävä yritys on mukana. Ilman yhteistyötä ei Roineen mukaan tähän astinen kehitys ja kasvu olisi ollut mahdollista. Yrityksellä on isoja alan toimijoita verkostossaan, ja Roineen mukaan tarvitaan paljon puhetta ja kommunikaatiota, jotta yhteistyötä saadaan aikaan.

https://infinitedfiber.com/

Koko session voi katsoa tallenteena WCEF2023 -sivuilta