Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, Biocolour-konsortio

Olen johtanut reilut puolitoista vuotta Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa BioColour-tutkimuskonsortiota, jossa pyrimme edistämään kiertotaloutta muun muassa jalostamalla eloperäisistä hukkavirroista biohajoavia väriaineita tekstiileihin ja pakkauksiin. On ollut ilo huomata, että luonnonväriaineet kiinnostavat, ja jopa aitoa innostusta on ollut aistittavissa.

Kaikkineen tuntuu, että koronapandemian keskellä tapahtuu myös paljon hyviä ja positiivisia asioita: Lehdistä on voinut lukea, kuinka suomalaiset tekstiilialan yritykset investoivat toimintaan Suomessa, yrityksillä on halukkuutta tehdä asioita paikallisesti, jalostaa tietotaitoa, tarjota työpaikkoja ja tuotteita lähietäisyydellä kuluttajista. Jopa tekstiiliteknologian koulutusta ollaan lyhyen tauon jälkeen jälleen lisäämässä.

BioColour-hankkeessa tavoitteenamme on auttaa luomaan bioväriaineille arvoketjua. Luonnonväriaineet ovat toki olleet käytössä pienimuotoisessa käsityöllisessä mittakaavassa aiemminkin, mutta laajemman mittakaavan jalostustoiminta on vasta alkamassa. Maailmanlaajuisesti biopohjaisten ja luonnosta peräisin olevien väriaineiden kysyntä on muutaman viime vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi. Suurimmat käyttäjät löytyvät luonnollisesti elintarviketeollisuudesta ja kosmetiikasta, mutta enenevässä määrin myös pidemmän elinkaaren omaavista tekstiileistä sekä pakkauksista.

Olemme hankkeessa kartoittaneet Suomessa syntyviä biomassoja, jotka soveltuisivat väriaineiden lähteiksi ja näitä, muun muassa muiden teollisuuden alojen tai maatalouden jäljiltä jääviä sivuvirtoja kyllä löytyy hyödynnettäväksi. Haasteita tuottaa eloperäisen aineksen nopeahko pilaantuminen sekä logistiikka laajan maan ja pitkien välimatkojen vuoksi. Uskomme kuitenkin, että näitä ja monia muita eteen tulevia ongelmia on yhdessä mahdollista ratkoa. Pyrkimyksenä on kehittää ketteriä ratkaisuja, jotka olisivat helposti käyttöön otettavissa ja jotka mahdollistaisivat useammanlaisia toteutustapoja.

Olennaista on yhteistyö. Väriaineiden ja tekstiilien tuotantoprosessit ovat monivaiheisia ja monen alan asiantuntijuutta vaativia laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Ei riitä, että suunnitellaan tuote, vaan suunnittelun yhteydessä täytyy tehdä monia tuotteen lopulliseen ulkonäköön ja toimivuuteen liittyviä teknisiä ratkaisuja, joista väri, väriaineet ja värjäysprosessit ovat yksi tärkeimmistä.

Näyttäisi siltä, että tällä hetkellä haastavin vaihe ja biovärjättyjen tuotteiden pullonkaula on väriaineen eristämisessä. Kiinnostusta luonnonväriaineiden käyttöön tekstiilituotteissa olisi, ja joitakin esimerkkejä on jo nähtävissä – kuten Marimekon ja Natural Indigo Finlandin yhteistyö – mutta eri tyyppisten väriaineiden ja suuren mittakaavan tuotantoa ei käytännössä ole Suomessa lainkaan. Jalostuksessa tarvittaisiin uskallusta, rohkeutta ja halukkuutta investointeihin, koska valmista konseptia sen enempää kuin tuotantolaitostakaan ei vielä ole olemassa. Tavoitteena väriaineen jalostuksessa kannattaa pitää jauhemaista muotoa, joka takaa väriaineen säilyvyyden, kuljetettavuuden ja annostelun helppouden sekä applikaatiot mitä erilaisimmissa tuotteissa ja prosesseissa.

Bioväriaineilla on omanlaisensa luonne, joka kertoo valtavirrasta poikkeavaa tarinaa myös värin synnystä, sävystä ja muuttumattomuudesta. Koronapandemian myötä olemme itse kukin joutuneet pohtimaan elämän perusteita ehkä tavallista syvemmältä – värit ovat pieni osa elämää, mutta jatkuvasti läsnä kaikessa ympärillämme. Väreillä voimme tehdä valintoja, väreillä vaikutetaan ja ne vaikuttavat meihin.

Luonnonväriaineet eivät ole vain historiaa – ne ovat jo osa kestävämpää väritulevaisuutta.

Biocolour-hanke https://biocolour.fi

Nimi: Riikka Räisänen

Työ: Dosentti, yliopistotutkija Helsingin yliopisto, BioColour tutkimuskonsortion johtaja

Koulutus: Filosofian tohtori Helsingin yliopistosta, pääaineena käsityötiede, sivuaineena orgaaninen kemia. Luonnontieteiden kandidaatti Turun yliopistosta pääaineena kemia, sivuaineina fysiikka, matematiikka, ympäristötiede. Kasvatustieteen maisteri Helsingin yliopistosta pääaineena käsityötiede, sivuaineena kasvatustiede. Opintoja Tampereen teknillisestä yliopistosta tekstiili- ja vaatetustekniikasta.

Ura: Tutkijana ja yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa käsityönopettajan koulutuksessa pian parikymmentä vuotta, pääasialliset tutkimuskohteet luonnonväriaineissa, tekstiilimateriaaleissa, kestävässä kuluttamisessa ja kestävyyskasvatuksessa.

Perhe: Naimisissa, kolme lasta

Asuu: Tuusulassa, vanhassa talossa

Harrastaa: Ulkoilua ja luonnon ihmettelyä, värikasvien ja -sienten tunnistamista ja keräämistä, värjäämistä ja käsitöitä, rakennusrestaurointia, uimista, koripallo-otteluissa toimitsijana toimimista