Elisa Ervasti, Suomen Standardisoimisliitto SFS

Tehokkaampi ja turvallisempi maailma on Suomen Standardisoimisliitto SFS:n slogan ja näkemyksemme on, että standardeilla ja niiden käytöllä tämä toteutuu. Standardeilla voidaan vahvistaa tekstiilituotteiden turvallisuutta yhdenmukaisilla testimenetelmillä ja vaatimuksilla. Standardeilla voidaan myös taata tulevaisuuden turvallisuutta luomalla nyt ratkaisuja ympäristön suojelulle ja kiertotaloudelle. Tämä toteutuu, jos standardeja käytetään ja organisaatiot ovat tietoisia standardien sekä standardointiin osallistumisen hyödyistä.

Standardeista hyötyy käyttämällä standardeja sekä olemalla mukana standardien kehityksessä eli standardoinnissa. Standardit eivät ole viranomaisen tai ulkopuolisen tahon sanelemia vaatimuksia, vaan toimialan itse ja yhdessä luotuja toimintasääntöjä. Tämä on standardien vahvuus. Standardeihin saadaan yhteistyöllä ja konsensuksella monen maan ja monen asiantuntijatahon näkemys samaan dokumenttiin. Tekstiili -ja vaatetusalalla standardit tuovat turvaa konkreettisesti tuoteturvallisuuden kautta. Lastenvaatestandardeissa vaatimuksia on esimerkiksi nyörien pituudelle tai nappien testimenetelmille, jotta tuotteet olisivat mahdollisimman turvallisia. Suojavaatteet ovat hyvin pitkälle standardoituja ja moni standardi liitetään myös lainsäädäntöön. Lainsäädäntöön liittyvillä eli harmonisoiduilla standardeilla voidaan täyttää vastaavien säädösten vaatimukset, kun tuote on tehty standardien mukaan. Älytekstiilien standardeissa olennaista on luoda raamit, joilla pyritään takamaan tuotteiden markkinoille pääsy ja niiden asianmukainen testaus. Ja tässä vain muutama esimerkki tekstiilialan standardointikohteista.

Koska standardit tehdään toimialan asiantuntijoiden kesken, on olennaista, että Suomesta ollaan mukana vaikuttamassa standardeihin. Standardoinnissa voit olla mukana Suomen standardointiryhmissä sekä osallistua keskusteluun ja kehittämiseen näiden kautta myös maailmanlaajuisesti. Suurimman vaikutuksen standardien sisältöön saa olemalla mukana kansainvälisessä keskustelussa muiden asiantuntijoiden kanssa. Kannustan kaikkia organisaatioita matalalla kynnyksellä osallistumaan standardointiin. Standardien käyttäjät tietävät miten standardeja sovelletaan käytännössä ja miten niistä saa parhaan hyödyn irti. Tekstiilialan standardointi on Suomessa jaettu eri aihealueittain, ja ryhmissä alan asiantuntijat keskustelevat Suomen kannasta ajankohtaisiin aiheisiin ja vaikuttavat standardien sisältöön.

Ympäröivä maailma heijastuu standardointiin, joten ajankohtaiset aiheet ja tulevaisuuden näkymät voivat olla tulevaisuuden standardeja. Muuttuva maailma luo tarvetta esimerkiksi uudenlaisille infektioilta suojaaville vaatteille tai tekstiilien kiertotalouden ratkaisuille.

Standardoinnilla voidaan nostaa Suomen osaamisalueita ja toimialojen tietämystä maailmankartalle. Olemalla mukana standardoinnissa pystyt vaikuttamaan tulevaisuuden standardeihin. Tekstiilialan standardointiryhmiä on yhteensä kuusi ja esimerkiksi tekstiilien kiertotalouden standardointiin voit osallistua ryhmän ”SFS/SR 174 Tekstiilituotteet, hoito-ohje ja kokomerkintä” kautta. Standardointiryhmään osallistumalla ja standardeihin vaikuttamalla varmistat, että osaamisenne ja näkemyksenne huomioidaan tärkeissä linjauksissa ja uudistuksissa.

Nimi: Elisa Ervasti

Työ: Standardoinnin asiantuntija SFS ry, vastuualueena tekstiili- ja vaatetusala ja elintarvikkeet

Koulutus: Elintarviketieteiden maisteri

Ura: Elintarvikealalla aiemmin laadun ja standardien parissa. Nyt SFS:llä kolmatta vuotta asiantuntijana.

Perhe: Puoliso

Asuu: Vantaalla