Ilkka Hippinen, Motiva Oy

Tekstiilien kiertotaloudessa tapahtuu nyt paljon. Vaatteiden lainaus- ja korjauspalvelut, käytettyjen vaatteiden kivijalka- ja verkkokauppa, kuluttajatekstiilien keräys ja kierrätys ja poistotekstiilien hyödyntäminen materiaalina ovat kaikki osa kiertotaloutta.

Telaketju-hankkeessa on laajalla yhteistyöllä kehitetty tekstiilien kestävämpää käyttöä ja kiertoa ja se osaltaan näyttääkin, mihin yhteistyöllä päästään. Kiertotalouden tavoitteena on pitää materiaalit mahdollisimman hyvin käytössä ja kierrossa, vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia ja luonnonvarojen kulutusta ja tehdä tämä kaikki taloudellisesti järkevästi. Tämä tarkoittaa koko arvoketjun läpi tehtävää työtä ja yhteistyön muotoja, jotka eivät ennestään ole tuttuja.

Vaatteiden paremmalla huollolla, korjaus- ja vuokrauspalveluilla sekä uudelleenkäytöllä vähennetään uusien tuotteiden tarvetta. Kierrätyskuiduilla ja -materiaaleilla vähennetään luonnonvaroja ja energiaa kuluttavan neitseellisen kuidun kulutusta. Yritysten ylijäämien ja sivuvirtojen hyödyntämisellä tehostetaan materiaalien käyttöä ja vähennetään jätteiden määrää.

Kiertotalouden valtavirtaistamisessa on vielä paljon tehtävää. Kiertotaloudessa on tärkeää, että tietoa jaetaan. Jos tarpeeton vaate jää makaamaan vaatekaappiin, sitä ei kukaan pue ylleen. Jos yritys ei kerro omista hyödyntämättömistä sivuvirroistaan tai ylijäämistään, ei kukaan tule tarjoamaan ratkaisua niiden hyödyntämiseksi. Hyödyntämispolku voi vaatia myös asiantuntija-apua, vaikka materiaaleista, lainsäädännöstä tai markkinoista.

Kiertotalous-Suomi on kiertotalouden kohtaamispiste. Se järjestää tulevana syksynä tekstiilialan ratkaisurallin, jossa etsitään yhdessä valittuun kiertotalouden haasteeseen ratkaisu. Ratkaisurallin osallistujiksi kaavaillaan tekstiilialan toimijoita sekä kiertotaloustutkijoita. Tekstiilien kiertotalous on käynnissä olevien, monien hankkeiden kautta muodostunut vahvaksi yritys-tutkimuslaitos-yhteistyön pelikentäksi. Siksi on luontevaa, että Kiertotalous-Suomi tekee yhteistyötä valmiiden verkostojen kanssa sekä valittavan haasteen että rallin järjestelyjen osalta.

Teollisten symbioosien palveluissa (teollisetsymbioosit.fi) kehitettään toimijoiden välistä yhteistyötä yritysten materiaalivirtojen hyödyntämisessä ajatuksella toisen jäte on toisen arvokas raaka-aine. Toiminnan aluekoordinaattorit auttavat yrityksiä löytämään toisensa ja edistävät symbioosien muodostamisessa ja tarvittavien toimijoiden löytämisessä.

Materiaalitorilla (materiaalitori.fi) yritykset voivat etsiä ja tarjota sivuvirtoja tai ylijäämiä tuotannon raaka-aineiksi. Näille voi löytyä uusia käyttökohteita, ja sekä materiaalin alkuperäinen omistaja että sen käyttäjä hyötyvät. Materiaaleja säästetään, jätteiden määrä vähenee ja luodaan uutta liiketoimintaa. Kannattaa siis olla tässä kohtaa avoin uusille mahdollisuuksille ja rohkeasti jakaa tietoa tarjolla olevista materiaaleista tai omista tarpeistaan.

KEINO-osaamiskeskuksessa haetaan parhaillaan innovatiivisten tekstiilihankintojen kehittäjäryhmään kehittämisestä kiinnostuneita julkisia toimijoita ja yrityksiä. Työtä tehdään yhteistyössä tekstiilialan toimialajärjestön Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n kanssa. Kehittäjäryhmässä tavoitteina on mm. tunnistaa hankintayksiköiden kehitystarpeita liittyen tekstiileihin ja tekstiilipalveluihin, ennakoida markkinoiden ja teknologian kehitystä sekä sitouttaa toimijoita kotimaisen tekstiilialan ekosysteemin kehitykseen hankintojen avulla.

Nimi: Ilkka Hippinen
Työ: Johtava asiantuntija Motiva Oy:ssä vastuualueena kiertotalous
Koulutus: Diplomi-insinööri
Ura: Pitkä tausta tutkimustehtävissä Teknillisessä korkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa
Perhe: Puoliso ja kaksi jo täysi-ikäistä lasta
Asuu: Helsingin Vuosaaressa