Tekstiilituotteita koskevat monet lait ja säädökset, joihin valmistajan ja markkinoijan tai myyjän on perehdyttävä. Tekstiilimerkinnät sekä kemikaalirajoitukset ovat esimerkkejä säädöksistä, joita myös valvotaan viranomaisten taholta. TUKES eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja tarjoaa neuvontaa Suomessa näistä aihepiireistä.

Kuitukoostunus

Tekstiilituotteiden kuitukoostumusmerkinnät ovat EU:ssa pakollisia kuluttajille myytäviksi tarkoitetuissa tekstiileissä. Säädökset määrittävät, mitä tietoja tuotteissa pitää olla. Suomessa merkintöihin liittyvät tiedot on annettava kuluttajille sekä suomeksi että ruotsiksi. Vastaavasti muissa EU-maissa tiedot vaaditaan yleensä kunkin markkina-alueen virallisella/virallisilla kielillä. Merkintöjen oikeellisuudesta vastaa tuotteen valmistaja tai EU maahantuoja. Joissain tapauksissa myös jakelija katsotaan valmistajaksi.

Tekstiilien kemikaaliturvallisuus

Vastuu tuotteen turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle, jonka tulee olla selvillä lainsäädännön velvoitteista, myös niistä, jotka tulevat kemikaalilainsäädännöstä. Tunne ja tutustu sekä vaadi tuotteen toimittajalta tietoa tuotteen sisältämistä kemikaaleista. Markkinoilla olevia tuotteita ei tarkasteta ennakkoon eikä niille anneta ennakkohyväksyntää viranomaisen toimesta. Tuotteiden valmistajat, EU-alueen maahantuojat ja jakelijat, ovat aina ensisijaisesti vastuussa siitä, että tuote on lainsäädännön vaatimusten mukainen.

Biosidiset tehoaineet tarvitsevat hyväksynnän

Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai esineiden suojaamiseen haitallisilta eliöiltä, kuten tuhoeläimiltä tai mikrobeilta biosidivalmisteen sisältämien tehoaineiden avulla. Tekstiilien, nahkatuotteiden tai jalkineiden, jotka on käsitelty biosidivalmisteella (esimerkiksi homeenestoaine), tulee täyttää EU:n biosidivalmisteita koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Käsiteltyjen esineiden valmistajien ja maahantuojien on merkittävä käsitellyt esineet biosidiasetuksen edellyttämin merkinnöin, jos
–    on esitetty väittämä käsitellyn esineen biosidiominaisuuksista, tai
–    esineen käsittelyssä käytetyn biosidivalmisteen sisältämän tehoaineen hyväksymisasetuksen ehdot niin vaativat.

Näistä ja muista tekstiilien turvallisuuteen liittyvistä aiheista kirjoittivat Tekstiililehden 2-2023 -numeroon Sanna Vartiainen, Kati Suomalainen ja Hannu T. Mattila Tukesilta. Lue tärkeää asiaa sisältävä juttu Tekstiililehdestä.

Kemikaaliasioissa lisätietoa antaa Tukesin kemikaalineuvonta, tekstiilimerkinnöissä ylitarkastaja Sanna Vartiainen.