EU:ssa on käynnissä monenlaisia lainsäädäntöaloitteita, jotka koskevat tekstiilialaa. On vihreitä väittämiä, digitaalista tuotepassia, ekomodulaatiota sekä tuottajavastuuta. Yhteistä näille EU-aloitteille on, että tekstiilialan kestävyyttä pyritään lisäämään.

Yksi näistä aloitteista on komission viime kesänä tekemä ehdotus jätedirektiivin muutoksesta, josta alettiin neuvotella jäsenmaiden kesken tammikuussa. Ehdotuksessa esitetään tekstiileille ja jalkinetuotteille tuottajavastuuta. Tuottajavastuussa tuotteen valmistaja ja maahantuoja eli niin sanottu tuottaja on vastuussa koko tuotteen elinkaaresta eli myös jätteeksi päätyvän tuotteen jätehuollon järjestämisestä.

Tavoitteena tuottajavastuussa on, että tuottajan kustannusvastuu elinkaaren loppupäästä kannustaisi valmistajaa suunnittelemaan tuotteitaan pitkäikäisiksi, korjattaviksi, uudelleenkäytettäviksi sekä kierrätettäviksi.

Ehdotuksessa edellytetään tuottajien järjestäytymistä tuottajayhteisöiksi, joka järjestää jätehuollon. Tuottajayhteisö perii jätehuollon järjestämisestä maksut jäseniltään. Direktiiviehdotuksessa on edellytetty, että kestävämpien tuotteiden tuottajille jätehuollon kustannukset pitäisi olla pienemmät kuin lyhytikäisen pikamuodin tuottajille.

Suomessa tuottajavastuusta on jo kokemuksia monilla tuotteilla: pakkauksilla, autonrenkailla, paperilla, sähkö- ja elektroniikkalaitteilla ja romuajoneuvoilla. Tuottajavastuu toimii pääosin hyvin ja jätehuoltokustannukset ovat pysyneet kaikilla tuottajavastuualoilla kohtuullisina.  Lähes kaikilla tuottajavastuualoilla ongelmana on ollut etäkaupan saaminen mukaan. Tekstiilikaupassa etäkaupan osuus on melko suuri, mikä aiheuttaa huolta tuottajavastuujärjestelmän oikeudenmukaisuudesta. Direktiiviehdotuksessa onkin esitetty jäsenmaiden välistä tiedonvaihtoa ja linkitettyjä rekistereitä, jotta etäkauppa saataisiin paremmin mukaan.

Vuoden 2023 alusta kunnat ovat järjestäneet kuluttajille tekstiilijätteen keräyksen Suomessa.  Kun direktiivi aikanaan hyväksytään, Suomen järjestelmä pitää miettiä uudelleen, jotta se täyttää direktiivin vaatimukset. Siihen asti kunnat ovat edelleen vastuussa kuluttajien tekstiilijätteen keräyksestä.

Tekstiilialan kannattaa alkaa jo valmistautua tuottajavastuuseen: miettiä yhteistyökuvioita ja tuottajavastuun organisoimista, keskustella kuntien kanssa nykyisestä keräyksestä ja tekstiilien lajittelusta sekä kysellä muiden maiden kokemuksista tuottajavastuusta. On hyvä olla valmistautunut, kun tuottajavastuu meillekin aikanaan tulee.

Kuka: Sirje Stén
Työ: Neuvotteleva virkamies ympäristöministeriössä
Harrastukset: Muun muassa tekstiilien valmistaminen neuloen
sekä vanhan perinnemaiseman kunnostus.

Asuu: Helsingissä (ja Mikkelissä, kun työ sallii)