Kaupallinen yhteistyö

Käyttöikää pidentämällä ja erilaisilla uudelleenkäyttöratkaisuilla saadaan tekstiilituotteiden ympäristöjalanjälkeä huomattavasti pienennettyä. Aihealue tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille esimerkiksi erilaisten alustojen, palveluiden tai muiden toimintojen muodossa. Kansainvälinen Baltic2Hand -hanke tarjoaa työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen uusiokäytön ympärillä.

Kuva: Turun amk

Baltic2Hand -hankkeen tavoitteena on tekstiilituotteiden käyttöiän pidentäminen. Kun tuotteita käytetään pidempään, syntyy myös tekstiilijätettä vähemmän, ja tarve uusille tuotteille vähenee. ”Systeeminen muutos on välttämättömyys, planetaaristen rajojen puitteissa emme voi toteuttaa nykyistä kulutusmallia”, painottaa myös projektipäällikkö Henna Knuutila Turun ammattikorkeakoulusta. ”Uudelleenkäyttö ja siihen liittyvät palvelut ovat iso mahdollisuus yrityksille ja muille alan toimijoille. Secondhand-tuotteet kiinnostavat kuluttajia nykyisin kovasti, ja siihen liittyvät palvelut, kuten vaikkapa korjaaminen, pesu, lainaaminen tai kuljettaminen tarjoavat monia liiketoimintamahdollisuuksia”. Secondhand-markkinan arvon odotetaan globaalisti tuplaantuvan vuoteen 2027 mennessä. Suomessakin secondhandin suosio on kasvussa erityisesti nuorten ja lapsiperheiden parissa.

Baltic2Hand -hankkeessa ovat Suomesta mukana Laurea ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana on kumppaneita Latviasta, Virosta ja Ruotsista. Hankkeeseen mukaan kutsutaan tekstiili- ja vaatetusalan yrityksiä ja muita alan toimijoita kaikista neljästä maasta, ja luvassa onkin hienoja mahdollisuuksia löytää uusia kumppanuuksia ja verkostoja lähialueilta, sekä kehittää omaa liikeideaa tai -toimintaa eteenpäin.

Huhti-toukokuussa on tulossa neljän kehittämistyöpajan sarja, joiden sisältönä on yhteistä ideointia, asiantuntijapuheenvuoroja ja innostavia yritysesimerkkejä. Työpajat järjestetään verkossa, ja ne ovat osallistujille täysin ilmaisia. Työpajojen kieli on englanti.

Henna Knuutila kutsuu alan toimijoita mukaan hyödyntämään työpajojen antia.

Mitä työpajat tarjoavat yrityksille

Kevään työpajoissa on tekstiilialan kiertotalousratkaisuihin liittyviä teemoja, kuten kuluttajien sitouttaminen, palveluiden kehittäminen ja yhteistyö. ”Työpajat tarjoavat mahtavan mahdollisuuden paitsi kehittää omaa liiketoimintaa tai liikeideaa, myös löytää uusia kumppaneita muista työpajoihin osallistujista. Hankkeen laajan asiantuntijajoukon turvin pystymme tarjoamaan osallistujille myös monenlaista tukea kehittämiseen, muun muassa palvelumuotoilun keinoin”, kuvailee Knuutila työpajojen antia. Osallistua voi kaikkiin työpajoihin, tai vain osaan niistä. ”Työpajoihin osallistuminen vaatii prosessiin heittäytymistä, mutta se antaa paljon uusia näkökulmia, tietoa ja verkostoja. On myös mahdollista työstää omaa ideaa vain jonkun asiantuntijamme kanssa, jos sitä ei halua esitellä muille osallistujille.”

”Toivomme mukaan työpajoihin toimijoita laajalla skaalalla, niin alalla toimivia kuin uusia. Työpajat tarjoavat mahdollisuuden kansainväliseen yhteistyöhön, ja toivottavasti täysin uusiin kumppanuuksiin. Niistä saa myös kiinnostavia benchmarkkaus-kohteita sekä näkymiä ja laajentumismahdollisuuksia lähialueiden markkinoille”, luettelee Henna Knuutila työpajojen ja hankkeen antia. Työpajoissa syntyneitä uusia malleja tai kumppanuuksia voidaan jatkokehittää toimijoiden tarpeen mukaan etsimällä esimerkiksi rahoitusta tai kehittäjäkumppaneita.

Kevään työpajat:

11.4. klo 9.30-12.30 (EET): Customer Engagement
24.4. klo 9.30-12.30 (EET): Service Development
16.5. klo 9.30-12.30 (EET): Digital Service Development
22.5. klo 9.30-12.30 (EET): Collaboration

Lue lisää työpajoista hankkeen verkkosivulla.

Ilmoittaudu mukaan työpajoihin: Redesign textile business workshop: Ideate! (lyyti.fi)

Baltic2Handin projektikumppaneita ovat Laurea ammattikorkeakoulu, Tallinn Creative Incubator, Latvian kauppakamari, Sustainability InnoCenter ja Turun ammattikorkeakoulu. Baltic2Hand on Interreg Central Baltic Programme 2021–2027 -projekti, jota osin rahoittaa Euroopan unioni.

Yhteystiedot:

Laurea ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Salla Kuuluvainen
salla.kuuluvainen@laurea.fi

Turun ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Henna Knuutila
henna.knuutila@turkuamk.fi