Suomen Tekstiiliteknillisen liiton vaalikokous pidettiin marraskuun lopulla Helsingissä, Marimekolla. Ennen kokousta yhdistyksen vierailijaryhmä pääsi tutustumaan Marimekon kangaspainoon ja sen ajanmukaiseen laitteistoon ja työnkulkuun. Vaalikokouksen aluksi Marimekon laatupäällikkö Hanna Raatikka kertoi yhtiön laatutyöstä sekä liiketoiminnasta viime vuosina.

Vaalikokouksen esityslistalla olivat suunnitelmat ja henkilövalinnat vuodelle 2023. Yhdistyksen toimintasuunnitelmasta löytyy useita tapahtumia, nyt kun koronrajoitusten jälkeen voidaan niitä taas järjestää. Vuosi- ja vaalikokousten yhteydessä järjestetään yritysvierailut, ja syksyllä 2022 pienen tauon jälkeen järjestetty Tekstiilin Syysseminaari on tarkoitus toteuttaa myös vuonna 2023. Jäsenistöltä toivotaan ehdotuksia ja toiveita vierailukohteista.

STTL ry:n puheenjohtajana jatkaa Mari Kuukkula. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä valittiin jatkoon Lauri Ilmakunnas, Outi Soikkeli ja Anna-Maija Mäkilouko. Sini Holma jää pois hallituksesta, ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen. Koska vaalikokouspäivään mennessä uutta ehdokasta ei oltu vielä nimetty, valtuutti kokous hallituksen nimeämään uuden hallitusjäsenen kiertotalousliiketoiminnan alueelta. Vuoden 2023 hallituksen jäsenet ovat siis Katja Aaltonen, Milla Jokinen, Lauri Ilmakunnas, Maria Änkö, Outi Soikkeli, Anna-Maija Mäkilouko, Sari Mallat, Johanna Torvela, Seija Ryynänen, Elina Ilén, Mervi Helmimäki, puheenjohtaja Mari Kuukkula, sekä yksi vielä nimeämätön henkilö.

Kustannusten noustessa STTL ry:n jäsenmaksuihin tehtiin korotuksia, jotta vuoden 2023 budjetti ei muodostu miinusmerkkiseksi. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on nyt 65 euroa, ja yritysjäsenten kaksi eri hintavaihtoehtoa ovat 140 euroa ja 200 euroa, riippuen jäsenyyteen kuuluvien lehtien määrästä. Opiskelijajäsenten jäsenmaksu pysyy samana kuin aiemmin, eli 30 euroa vuodessa kahden vuoden ajan, ensimmäinen vuosi on opiskelijoille aina ilmainen.

Jo pitkään valmisteilla ollut yhdistyksen ja lehden verkkosivujen uudistus etenee, uutta sivupohjaa tehdään ja uusi sivusto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alkupuolella. Tekstiililehti ilmestyy jälleen neljä kertaa vuoden aikana, kaksi kertaa kevät- ja kaksi kertaa syyskaudella. Kuten tähänkin asti, jäseniltä toivotaan vinkkejä ja toiveita lehden sisällöksi. Kokouksen lopuksi keskusteltiin myös yhdistyksen sosiaalisen median markkinoinnista ja näkyvyydestä, sekä tarkoituksenmukaisista kanavista some-alustoilla.