Elina Ilén, VTT/Barcelona Tech, UPC

Digitaalinen tuotepassi (Digital Product Passport, DPP, v 2027) tulee tarjoamaan standardoidun tavan kerätä ja jakaa tietoa myös tuotteen ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista sen koko elinkaaren ajalta. Kuten tiedämme kaikki tärkeimmät päätökset liittyen laatuun, ekologisuuteen, ja kierrätettävyyteen lähtevät juuri suunnittelupöydältä! Tuotepassin avulla pyritään erityisesti tukemaan kehitystä, jolla käytetyt tuotteet saadaan entistä tehokkaammin kerättyä ja lajiteltua ensisijaisesti uudelleen käyttöä ja vasta sitten kierrätystä varten.

Moni tekstiiliyrittäjä ja -tuottaja onkin aiheellisesti huolissaan, kuinka hallita nämä vaatimukset yrityksessään tehokkaasti ja kannattavasti. EU-tasolla keskustellaan nyt aktiivisesti siitä, miten erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voivat luoda näistä vaatimuksista mahdollisuuksia. Tuotepassi nähdään muun muassa mahdollisuutena varmistaa tuotteiden ja merkin autenttisuus ja näin vähentää kopioitujen tuotteiden markkinaa. Tämä lisää läpinäkyvyyttä antaen merkille kanavan kommunikoida suoraan kuluttajan kanssa tuotteestaan esimerkiksi ekologisesta näkökulmasta.

Vaatteen käyttöliittymä on siis muuttumassa analogisesta myös digitaaliseksi. Tällä hetkellä nähdään, että teknologinen ratkaisu voisi olla vaatteeseen liitettävä QR-koodi, jossa tuotteen tuotetiedon hallinnassa käytettäisiin web-pohjaista työkalua, mutta tiedonhallinta jäisi kuitenkin tuottajien ylläpidettäväksi. Tietojen päivittäminen elinkaaren aikana tulee näin myös mahdolliseksi.

Tällä hetkellä tekstiilien keräyksen ja lajittelun haasteina ovat muun muassa käytettyjen tekstiilien keräysjärjestelmien puute ja tuotteen raaka-aineiden tehokas ja luotettava tunnistaminen. Kuluttajan näkökulmasta käytetyille vaatteille ei ole vaivattomia, mutta kuitenkin vastuullisia sijoituspaikkoja. EU-komissio valmisteleekin mallia, jossa tuottajat ovat vastuussa tuotteistaan koko sen elinkaaren ajan. Myös tämän tarkoituksena on kiihdyttää keräyksen, lajittelun, uudelleen käytön ja kierrätyksen kehitystä EU-maissa. Tuottajavastuun (Extended Producer Responsibility, EPR) nähdään EU-maissa tukevan tekstiilijätteen pakollisten keräysjärjestelmien kehitystä, joiden käyttöönotto on vuonna 2025. Digitaalisen tuotepassin tietoja voisi mahdollisesti hyödyntää myös tehokkaassa tuottajavastuun hallinnassa, kun tuottaja ja tuotetiedot olisivat kätevästi saatavilla. Tällöin on tärkeää, mitä tietoa tuotepassi tulee sisältämään.

Uudet vaatimukset luovat luonnollisesti myös paljon kysymyksiä; Mikä on tuotepassin elinaika? Kenellä arvoketjussa on oikeus muokata tuotetietoja? Miten varmistetaan tiedon oikeellisuus? Pitääkö kaikkien vaatteen komponenttien tuotetieto olla saatavilla? Onko jokaisella yksittäisellä tuotteella oma koodi vai koodataanko erittäin?

VTTn Tekstiilit ja Kuitukankaat -tutkimusryhmässä pureudumme kuitutuotteiden kiertotalouden haasteisiin liike-elämässä digitaalista ympäristöä unohtamatta.  Seuraamme aktiivisesti EU-lainsäädäntöä ja olemme valmiit tukemaan yrityksiä tässäkin muutoksessa tuomalla osaamisemme alan yritysten käytettäväksi niin kehityshankkeiden toimeenpanossa kuin eri rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä. Ryhmän monipuolinen osaaminen kuitujen valmistuksesta, tekstiilien ja kuitukankaiden valmistuksesta, värjäyksestä ja viimeistyksestä yhdistettynä älykkäisiin ja elektronisiin tekstiileihin tarjoaa vahvan pohjan tekstiilialan haasteiden ratkaisuun ja uusien innovaatioiden kehitykseen.

Nimi: Elina Ilén
Työ: Johtava tutkija, VTT, ja professori, Barcelona Tech, UPCKoulutus: Tekniikan tohtori, materiaalitekniikka
Ura: T&Kn johtotehtäviä; Aalto Yliopisto, Planno, Reima, Clothing Plus
Perhe: Puoliso ja 2 teini-ikäistä lasta
Asuu: Espoossa