Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Tekstiiliteknillinen liitto ry

sttlt@tekstiililehti.fi

Tekstiililehden päätoimittaja Sari Granni

tekstiililehti@tekstiililehti.fi

2. Rekisteriasiat

Pyrimme vastaamaan muutaman arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

STTL ry:n jäsen- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys? ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten; näitä voivat yhdistyksen tai sen hallituksen päätöksellä hoitaa myös ulkopuoliset palvelujentarjoajat. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot:

– Täydellinen nimi – Kotipaikka

Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

– Sähköpostiosoite – Lehden toimitusosoite

Jäsenyysaikana jäsen? ja jäsenmaksutietoja kertyy myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa: Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta, toimintaan osallistuminen) Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset).

6. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Jäsen? ja jäsenmaksutietoja kertyy myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenten henkilötietoja yhdityksen ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen säilytys ja poistaminen

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyssuhteen keston ajan. Tietoja voidaan poistaa jäsenen vaatimuksesta tai jäsensuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkatulla henkilöllä on oikeus saada, oikaista, päivittää, siirtää, muuttaa tai poistaa ne henkilötiedot, jotka STTL ry:llä on hallussa kyseisestä henkilöstä. Tarkastuspyyntö on toimitettava allekirjoitettuna ja kirjallisesti rekisterinpitäjälle.